Biolight

Biolight – Ljuset som påskyndar läkning

Biolight®  är en modern medicinteknisk behandlingsmetod som med hjälp av monokromatiskt ljus påskyndar kroppens egna läkningsprocesser, både hos människor och djur.
För behandlingen används en smidig och enkel handenhet. Ljuset ökar blodgenomströmningen, syreupptagningen i det skadade området ökar i aktivitet och läkningen går snabbare.

  • Förebygger och påskyndar läkning av skador.
  • Snabbare läkning av sår och inflammationer.

Metoden är kliniskt dokumenterad.

Läs mer på Biolights egen hemsida.